გამოყოფილი NAS

   მონაცემთა შენახვის ქსელური მოწყობილობა (NAS) არის ფაილური დონის მონაცემთა შემნახველი მოწყობილობა რომელიც ჩართულია კომპიუტერულ ქსელში და რომელთანაც აქვს დაშვება გარკვეულ მომხმარებელთა ჯგუფს. NAS-ი არის სპეციალიზირებული როგორც ფაილების შენახვაზე ასევე მასზე განთავსებულია მისი აპარატურული და პროგრამული ცონფიგურაცია. ის ხშირად წარმოგვიდგება როგორც აპარატურულ პროგრამული კომპლექსი ჩაშენებული სპეციალურად მისთვის შექმნილ კომპიუტერში. NAS-ზე შეიძლება შენახულ იქნას მონაცემები სწრაფად და საიმეოდ გარკვეულ ზრდად დატვირთვებზე. ეს არის გონიერი ინვესტიცია მონაცემთა შესანახად როცა თქვენ გჭირდებათ დიდხნიანი ინდივიდუალური გადაწყვეტა რომლის გადავსებას ვერ მოახდენთ ადვილად. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ პლატფორმების ფართო სპექტრი თქვენი მოთხოვნებისდა მიხედვით წარმადობაზე, მოწინავე პროტოკოლებზე, ჩაშენებულ ფუნქციებზე და ტევადობაზე.

 

SYNOLOGY RACK STATION 4-BAY RS815+ SYNOLOGY RACK STATION 12-BAY RS2416+


დეტალური ინფორმაცია დეტალური ინფორმაცია
   
700 ლარი/თვეში 900 ლარი/თვეში
   
შეკვეთა შეკვეთა

 

2 X 6TB(WD-RED-NAS) - 700 ლარი/თვეში

4 X 6TB(WD-RED-NAS - 900 ლარი/თვეში

2 X 6TB(WD-RED-NAS) - 1200 ლარი/თვეში

4 X 6TB(WD-RED-NAS) - 1400 ლარი/თვეში

8 X 6TB(WD-RED-NAS) - 1800 ლარი/თვეში

12 X 6TB(WD-RED-NAS) - 2200 ლარი/თვეში