გამოყოფილი DAS

   უშუალოდ შეერთებული მონაცემთა შემნახველი მოწყობილობა (DAS) არის ციფრული სთორიჯი რომელიც შეერთებულია პირდაპირ სერვერზე განსხვავებით სხვა მოწყობილობეისა რომლებიც ჩართული არიან ქსელში და მათზე დაშვება ხდება ამ ქსელის მეშვეობით. ტიპიური DAS-ი არის მონაცემთა შემნახველი სისტემა (მაგალითად კორპუსი რომელშიც არის განთავსებული გარკვეული რაოდენობის მყარი დისკები) რომელიც შეერთებულია უშუალოდ სერვერზე ჰოსტის შინის მოწყობილობის (HBA) მეშვეობით. ამ ორ მოწყობილობას შორის არ არის არავითარი სხვა მოწყობილობა როგორებიცაა კონცენტრატორი, კომუტატორი ან მარშრუტიზატორი და ეს არის DAS-ის ძირითადი მახასიათებელი. DAS-ი უზრუნველყოფს კონფიგურირებად, მოქნილ და მასშტაბირებად გადაწყვეტას ერთი კონკრეტული მასივის ფარგლებში. ის წარმოადგენს ძლიერ გადაწყვეტილაბეას მონაცემთა შესანახად და იდეალურად ერგება ისეთ აპლიკაციებს რომლებსაც სჭირდებათ ეფექტური, სრულყოფილად უწყვეტი დაშვება ინფორმაციის შემნახველ მასივთან.

 

LENOVO STORAGE E1012 DISK EXPANSION ENCLOSURE LENOVO STORAGE E1024 DISK EXPANSION ENCLOSURE
 
დეტალური ინფორმაცია დეტალური ინფორმაცია
   
1000 ლარი/თვეში 1000 ლარი/თვეში
   
შეკვეთა შეკვეთა

 

1X600GB 10K SAS HDD - 100 ლარი/თვეში

1X900GB 10K SAS HDD - 150 ლარი/თვეში

1X2TB 7.2K NL-SAS HDD - 150 ლარი/თვეში

1X4TB 7.2K NL-SAS HDD - 250 ლარი/თვეში

1X6TB 7.2K NL-SAS HDD - 350 ლარი/თვეში

1X8TB 7.2K NL-SAS HDD - 450 ლარი/თვეში

1X600GB 10K SAS HDD - 100 ლარი/თვეში

1X900GB 10K SAS HDD - 150 ლარი/თვეში

1X1.2TB 10K SAS HDD - 250 ლარი/თვეში

1X400GB SSD (SAS) - 650 ლარი/თვეში

1X800GB SSD (SAS) - 1200 ლარი/თვეში

1X1.6TB SSD (SAS) - 2500 ლარი/თვეში