შარედ ჰოსტინგის პაკეტების ვირტუალური მონაცემები

ECONOMY – 1vCPU, 512MB-pRAM, 200-IOPS, 20-EP, 200-NPROC

DELUXE – 1vCPU, 1GB-pRAM, 400-IOPS, 40-EP, 400-NPROC

ENTERPRISE– 2vCPU, 2GB-pRAM, 500-IOPS, 50-EP, 500-NPROC

ULTIMATE – 2vCPU, 2GB-pRAM, 1000-IOPS, 100-EP, 1000-NPROC

BUSINESS – 4vCPU, 4GB-pRAM, 1000-IOPS, 100-EP, 1000-NPROC

1. რას ნიშნავს vCPU?
2. რას ნიშნავს pRAM?
3. რას ნიშნავს IOPS?
4. რას ნიშნავს EP?
5. რას ნიშნავს NPROC?

სარეზერვო ასლების (backup) წარმოების ინფორმაცია

სარეზერვო ასლები (backup) კეთდება ყოველდღიურ რეჟიმში და ინახება 6 თვის განმავლობაში. ეს სარეზერვო ასლები ყველა მომხმარებელს უჩანს თავის სამართავ პანელში Backup ბანყოფილებაში. სარეზერვო ასლების მიერ დაკავებული ადგილი(space) არ აკლდება ანგარიშის ძირითად დაკავებულ ადგილს (space).

გათიშული/შეჩერებული(suspended) საიტი (სერვისი) ჩვენს სერვერებზე ინახება 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, შემდეგ ხდება მისი წაშლა.

P.S: ერთი თვის არგადაუხდელობის შემდეგ ნებისმიერი სერვისის "backup" ასლიდან აღდგენა ან ასლის მიწოდება ფასიანია.