შარედ ჰოსტინგის პაკეტების ვირტუალური მონაცემები

ECONOMY – 1vCPU, 512MB-pRAM, 200-IOPS, 20-EP, 200-NPROC

DELUXE – 1vCPU, 1GB-pRAM, 400-IOPS, 40-EP, 400-NPROC

ENTERPRISE– 2vCPU, 2GB-pRAM, 500-IOPS, 50-EP, 500-NPROC

ULTIMATE – 2vCPU, 2GB-pRAM, 1000-IOPS, 100-EP, 1000-NPROC

BUSINESS – 4vCPU, 4GB-pRAM, 1000-IOPS, 100-EP, 1000-NPROC

1. რას ნიშნავს vCPU?
2. რას ნიშნავს pRAM?
3. რას ნიშნავს IOPS?
4. რას ნიშნავს EP?
5. რას ნიშნავს NPROC?

უსაფრთხოების გამო შარედ ჰოსტინგის ყველა პაკეტზე ჩაკეტილია SSH წვდომა. დაშვებადი არ იქნება ასევე cPanel-ში არსებული Terminal ფუნქციონალი.

სარეზერვო ასლების (backup) წარმოების ინფორმაცია

სარეზერვო ასლები (backup) კეთდება ყოველდღიურ რეჟიმში და ინახება 6 თვის განმავლობაში. ეს სარეზერვო ასლები ყველა მომხმარებელს უჩანს თავის სამართავ პანელში Backup ბანყოფილებაში. სარეზერვო ასლების მიერ დაკავებული ადგილი(space) არ აკლდება ანგარიშის ძირითად დაკავებულ ადგილს (space).

გათიშული/შეჩერებული(suspended) საიტი (სერვისი) ჩვენს სერვერებზე ინახება 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, შემდეგ ხდება მისი წაშლა.

2023 წლის 1 იანვრიდან კომპანია ფასთქლაუდი საჩუქრად გადმოგცემთ .com.net ან .org დომენს Shared Hosting-ის ULTIMATE და ზედა პაკეტების 1 წლიანი საფასურის წინასწარ გადახდის შემთხვევაში. იგივე პირობები გავრცელდება SSD და STD VPS ყველა პაკეტზე.

 

P.S: ერთი თვის არგადაუხდელობის შემდეგ ნებისმიერი სერვისის "backup" ასლიდან აღდგენა ან ასლის მიწოდება ფასიანია.


NS

Cpanel

ns1.fastcloud.ge

ns2.fastcloud.ge

ns3.fastcloud.ge

DairectAdmin

ns33.fastcloud.ge

ns44.fastcloud.ge

Plesk

ns55.fastcloud.ge

ns66.fastcloud.ge