შემიძლია თუ არა phpMyAdmin-იდან ახალი მონაცემთა ბაზის შექმნა?

FastCloud-ის შარედ ჰოსტინგის სერვერებზე თქვენ ვერ შეძლებთ მონაცემთა ბაზების შექმნას phpMyAdmin-იდან. ეს შესაძლებელია მხოლოდ cPanel-ში DATABASES - > MySQL® Databases განყოფილებიდან.

ე.ი. თქვენთვის ხელმისაწვდომი არ იქნება ქვემოთ მოცემულ სურათზე გამოსახული ფონქციონალი
ასევე თუ თქვენ ეცდებით SQL ბრძანებებით მონაცემთა ბაზის შექმნას მიიღებთ შემდეგ შეცდომას:


დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ მანუალი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეომანუალი.

იყო ეს პასუხი ღირებული?

 სტატიის ბეჭდვა

ასევე წაიკითხეთ