სტატიები

 მონაცემთა ბაზის შექმნა Cpanel-ში, ბაზის იუზერის და დაშვებების მინიჭება.

იმისათვის რომ შევქმნათ მონაცემთა ბაზა უნდა შევიდეთ სამართავ პანელში შემდეგ განყოფილებაში...

 მონაცემთა ბაზის შექმნა DirectAdmin-ში, ბაზის იუზერის და დაშვებების მინიჭება.

იმისათვის რომ შექმნათ მონაცემთა ბაზა შედით DirectAdmin სამართავ პანელში (ის სტანდარტულად...

 მონაცემთა ბაზის შექმნა Plesk-ში, ბაზის იუზერის და დაშვებების მინიჭება.

იმისათვის რომ შევქმნათ მონაცემთა ბაზა უნდა შევიდეთ Plesk სამართავ პანელშიშემდეგ მარჯვენა მენიუში...

 შემიძლია თუ არა phpMyAdmin-იდან ახალი მონაცემთა ბაზის შექმნა?

FastCloud-ის შარედ ჰოსტინგის სერვერებზე თქვენ ვერ შეძლებთ მონაცემთა ბაზების შექმნას...

 phpMyAdmin ზოგადი მიმოხილვა

 ველების შეცვლა მონაცემთა ბაზის ცხრილებში phpMyAdmin-ის დახმარებით

 მონაცემთა ბაზაში ცხრილების შექმნა phpMyAdmin-ის დახმარებით

 მონაცემთა ბაზაში ცხრილების წაშლა phpMyAdmin-ის დახმარებით

 მონაცემთა ბაზების და ცხრილების იმპორტი phpMyAdmin-ის დახმარებით

 ველების დამატება მონაცემთა ბაზის ცხრილებში phpMyAdmin-ის დახმარებით

 მონაცემთა ბაზაზე SQL ბრძანებების გაშვება phpMyAdmin-ის მეშვეობით

 მონაცემთა ბაზის ცხრილების სახელის შეცვლა phpMyAdmin-ის მეშვეობით

 ძებნა მონაცემთა ბაზაში phpMyAdmin-ის მეშვეობით

 მონაცემთა ბაზის ცხრილის კოპირება phpMyAdmin-ის მეშვეობით

 როგორ დავუკავშირდეთ მონაცემთა ბაზას დაშორებულად