სტატიები

 .GE დომენის რეგისტრაცია

ამ თემაში პუნქტობრივად გაგაცნობთ თუ როგორ უნდა მოახდინოთ თქვენი დომენის რეგისტრაცია ჩვენს...

 რა უნდა გავაკეთოთ როცა დომენს ვადა აქვს გასული

ყველა დომენზე რომელიც FastCloud-შია რეგისტრირებული, ჩართულია ვტომატური განახლება. თუმცა თუ...

 რას ნიშნავს დომენის რეგისტრაცია?

დომენის რეგისტრაცია არის პროცესი რომლის დროსაც თქვენ არეზერვებთ თქვენთვის სასურველ სახელს...

 შესაძლებელია დომენის განახლება 1 წელზე ნაკლები პერიოდით?

მინიმალური პერიოდი დომენის რეგისტრაციის არის 1 წელი. თქვენ შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ ან განაახლოთ...

 შესაძლებელია თუ არა მოვახდინო მხოლოდ დომენის განახლება და არ განვაახლო ჰოსტინგი?

დიახ ეს შესაძლებელია ვინაიდან და რადგანაც დომენი და ჰოსტინგი წარმოადგენენ ცალცალკე ინდივიდუალურ...