სტატიები

 WebMail-ის URL-ები

ვებმეილში შესასვლელად შეგიძლიათ გამოიყენოთ URL-ები ქვემოთ: Cpanel სერვერებზე არსებული...

 e-Mail კლიენტების პარამეტრები

როგორც წესი, სამართავი პანელები (Cpanel; DairetAdmin; Plesk;) ვებ მეილად იყენებენ Squirrelmail-ს,...

 როგორ ჩავრთოთ TLS 1.1 და 1.2 Outlook-ში Windows 7-ზე

მოგეხსენებათ რომ TLS 1.0 პროტოკოლის ვერსია არ არის დაცული. ამის გამო უნდა მოხდეს მისი გათიშვა...