შარედ ჰოსტინგის FTP ანგარიშში შესვლა CuteFTP კლიენტით

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

შარედ ჰოსტინგის FTP ანგარიშში შესვლა Filezilla კლიენტით

როდესაც თქვენ გაგაჩნიათ ჩვენთან აქტიური ჰოსტინგ ანგარიში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი FTP...

შარედ ჰოსტინგის FTP ანგარიშში შესვლა WinSCP კლიენტით

Cpanel სამართავი პანელიუპირველეს ყოვლისა თქვენ უნდა გაგაჩნდეთ აქტიური Cpanel ანგარიში რომლის...