რა არის EPP კოდი?

EPP კოდი არის დაცვის ერთერთი მექანიზმი არასანქცირებული ტრანსფერის თავიდან ასაცილებლად და თქვენი როგორც დომენის მფლობელის უფლებების დასაცავად. EPP კოდი აუცილებელია დომენის ტრანსფერის პროცესის დასაწყებად. EPP კოდის გარეშე თქვენ ვერ განახორციელებთ დომენის ტრანსფერს.

იყო ეს პასუხი ღირებული?

 სტატიის ბეჭდვა

ასევე წაიკითხეთ

.GE დომენის ტრანსფერი

ამ თემაში პუნქტობრივად გაგაცნობთ თუ როგორ უნდა მოახდინოთ თქვენი დომენის ტრანსფერი ჩვენს...