რა არის EPP კოდი? ბეჭდვა

  • 3

EPP კოდი არის დაცვის ერთერთი მექანიზმი არასანქცირებული ტრანსფერის თავიდან ასაცილებლად და თქვენი როგორც დომენის მფლობელის უფლებების დასაცავად. EPP კოდი აუცილებელია დომენის ტრანსფერის პროცესის დასაწყებად. EPP კოდის გარეშე თქვენ ვერ განახორციელებთ დომენის ტრანსფერს.


იყო ეს პასუხი ღირებული?

« უკან დაბრუნება